Agenda

11 juni t/m 25 september 2010

Ksztalt 

Een theatervoorstelling op basis van het werk van Witold Gombrowicz.
Lees verder...

Statistiek

Vandaag 169
Deze week 2506
Deze maand 9316
Sinds 10-2008 1406714

Antoniemenwoordenboek - Słownik antonimów
 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

aanwezig - afwezig obecny - nieobecny
abstract - concreet abstrakcyjny - konkretny
actief - passief czynny - bierny
altijd - nooit zawsze - nigdy
begin - eind początek - koniec
behaard - kaal owłosiony - łysy
beloning - straf nagroda - kara
berg - dal góra - dolina
binnen - buiten wewnątrz - zewnątrz
blij - treurig wesoły - smutny
breed - smal szeroki - wąski
dag - nacht dzień - noc
dichtbij - ver blisko - daleko
dik - dun gruby - cienki
eb - vloed odpływ - przypływ
eerste - laatste pierwszy - ostatni
engel - duivel anioł - diabeł
ergens - nergens gdzieś - nigdzie
gebrek - overvloed brak - obfitość
geluk - pech szczęście - pech
geven - nemen dawać - brać
gewoon - bijzonder zwykły - specjalny
gezond - ziek zdrowy - chory
gierig - vrijgevig skąpy - hojny
goed - fout dobrze - źle
goed - kwaad dobro - zło
goed - slecht dobry - zły
groot - klein duży - mały
hard - zacht twardy - miękki
heel - kapot nieuszkodzony - zepsuty
hemel - hel niebo - piekło
herinneren - vergeten pamiętać - zapomnieć
hoog - laag wysoko - nisko
huwelijk - scheiding małżeństwo - rozwód
iemand - niemand ktoś - nikt
individu - samenleving jednostka - społeczność
ingang - uitgang wejście - wyjście
innerlijk - uiterlijk wnętrze –wygląd zewnętrzny
jong - oud młody - stary
komen - gaan przychodzić - odchodzić
kopen - verkopen kupić - sprzedać
lachen - huilen śmiać się - płakać
lang - kort długo - krótko
letterlijk - figuurlijk dosłownie –w przenośni
leven - dood życie - śmierć
licht - donker jasny - ciemny
liefde - haat miłość - nienawiść
links - rechts lewo - prawo
maken - breken stwarzać - burzyć
mannelijk - vrouwelijk męski - żeński
meer - minder więcej - mniej
modern - ouderwets nowoczesny - staroświecki
moedig - laf odważny - tchórzliwy
moeilijk - makkelijk trudny - łatwy
mooi - lelijk ładny - brzydki
nat - droog suchy - mokry
natuur - cultuur natura - kultura
niet - wel nie - tak
onder - boven na dole –na górze
oorlog - vrede wojna - pokój
oorzaak - gevolg przyczyna - skutek
open - dicht otwarty - zamknięty
opkomst - ondergang powstawanie - upadek
oud - nieuw stary - nowy
overal - nergens wszędzie - nigdzie
progressief - conservatief progresywny - konserwatywny
recht - krom prosty - krzywy
rijk - arm bogaty - biedny
rijkdom - armoede bogactwo - bieda
samen - alleen razem - samemu
schoon - vies czysty - brudny
schuldig - onschuldig winny - niewinny
slim - dom mądry - głupi
snel - langzaam szybko - wolno
soms - vaak czasami - często
spreken - zwijgen mówić - milczeć
stad - platteland miasto - wieś
sterk - zwak silny - słaby
stilstand - beweging bezruch - ruch
stilte - lawaai cisza - hałas
theorie - praktijk teoria - praktyka
tijdelijk - eeuwig czasowy - wieczny
toegestaan - verboden dozwolone - wzbronione
veel - weinig dużo - mało
veilig - gevaarlijk bezpieczny - niebezpieczny
verleden - toekomst przeszłość - przyszłość
verstand - gevoel rozsądek - uczucie
vol - leeg pełny - pusty
voor - tegen za - przeciw
voordeel - nadeel zaleta - wada
vraag - aanbod popyt - podaż
vriend - vijand przyjaciel - wróg
vroeg - laat wcześnie - późno
warm - koud ciepły - zimny
water - vuur woda - ogień
werknemer - werkgever pracownik - pracodawca
winnen - verliezen wygrać - przegrać
winst - verlies zysk - strata
zoet - zuur słodki - kwaśny
zwaar - licht ciężki - lekki
zwart - wit czarny - białyCitaat van de dag

"In tijden van oorlog zwijgen de wetten.
Im Waffenlärm schweigen die Gesetze. "
- Cicero -
(106-43 BC)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?

Slavistiek bij Talennet

Russisch, Oekraiens, Wit-Russisch, Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Kroatisch, Bulgaars, Servisch, Bosnisch, Sloveens en Macedonisch.